За Блогот

Istoriski Blog favicon 2“Историски” е наменет за популаризација на Историјата и нејзините сродни науки (како Археологијата, Етнологијата и сл.) меѓу пошироката интернет јавност во Македонија и нејзино потикнување во изучувањето на човечкото минато како и неговите ефекти врз иднината.

Целта на овој блог е да ја прикаже оваа наука на еден интересен и забавен начин, различно од она досадно и сувопарно прикажување во учебниците поради кое голем број на луѓе не ја засакале историјата, со што ќе го зголеми интересот за ова наука меѓу луѓето, особено меѓу младите и ќе ги потикне во понатамошно проникнување во мистериите на човечкото минато и откривањето на сите тајни кое тоа ги крие.

Ви благодарам за посетата на “Историски” и се надевам дека блогот го привлече вашето внимание !

Поздрав и имајте пријатен ден !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>