Monthly Archive: November 2013

Nov 24 2013

Ренесансните карактеристики на фреските во манастирот Св. Ѓорѓи во Курбиново

На благата стрмнина над селото Курбиново, во непосредна близина на Преспанското езеро, во подножјето на Баба Планина, се наоѓа мала скромна, еднокорабна црква посветена на Свети Ѓорѓи. Истата е долга 17, а широка 7 метри. Низ текот на вековите оваа црква изградена пред 822 години беше подложена на повеќе оштетувања, а поправките кои беа вршени …

Continue reading »

Nov 02 2013

Кимбријската војна

“Она што нема да не’ убие, не’ прави посилни” – оваа мисла од Фридрих Ниче наоѓа потврда во настаните од Кимбријската војна и нејзините последици. Имено, Кимбријската војна која траела од 113 – 101 година п.н.е., а се водела помеѓу Римската Република и конфедерацијата на мигрирачки германски (и неколку келтски) племиња предводени од германските Кимбри …

Continue reading »