Monthly Archive: March 2014

Mar 30 2014

1014-2014: Слава на Царот!

Низ текот на долгата вековна историја на македонскиот народ се појавиле голем број на личности кои со својот лик и дело оставиле траен печат врз колективната свест на Македонците, личности кои го промениле текот на историјата, личности кои предизвикуваат восхит и гордост кај секој Македонец. Таква е и личноста на Самоил – најзначајниот средновековен македонски …

Continue reading »

Mar 19 2014

9 000 години стара ритуална палка пронајдена во Сирија

Неодамна, на локалитетот Тел Караса (Tell Qarassa) во јужна Сирија (кој се датира со старост од околу 9000 години и според пронајдоците претставува место каде што живеела фармерска заедница), биле пронајдени 30 обезглавени скелети и коскена палка со две изгравирани човечки лица. Според археолозите, палката со сигурност била употребувана во некој вид на погребни ритуали, …

Continue reading »

Mar 14 2014

Викинзи: Животот и Легендата

Со имиња како Торфин ‘Черепокршачот’ и Ерик ‘Црвената секира’, не е ни чудо што Викинзите имаат страшна и крвава репутација. Но, тие имале и една друга страна, страна на која се среќаваат имиња како Боли ‘Елегантниот’, Бренд ‘Дарежливиот’, Торбјорг ‘Фармерската гордост’ и Кетил ‘Среќниот рибар’, страна која е поразлична од оној холивудски приказ на “пагански …

Continue reading »

Mar 11 2014

Тајната книга на богомилите: културолошко-историска ретроспектива

Статија на Проф. Д-р Маја Ангеловска-Панова објавена во Зборникот од меѓународниот симпозиум “Развојот на македонската литература”, Скопје, 2006 година и во списанието “Историја”, број 1-2, Скопје, 2009 година, издадено од страна на Здружението на Историчарите на Република Македонија. Една од повеќето особености на богомилството претставува и неговиот културолошки феномен проследен преку интегралното имплементирање на филозофските аспекти на учењето, …

Continue reading »

Mar 07 2014

Македонскиот јазик во книгата на Тезеј Амброџио Албонесе од 1539 година

Како и во сите науки, така и во историјата сите дискусии треба да се водат аргументирано и со факти. А кога биле во прашање дискусиите за македонскиот национален континуитет, неговите негатори секогаш ја наметнувале тезата дека не постојат средновековни докази за постоењето на Македонците како нација или пак за постоењето на посебен Македонски јазик. Но, …

Continue reading »