Monthly Archive: September 2015

Sep 24 2015

Завршија археолошките истражувања на средновековниот град Просек

Со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Македонија, во соработка со локалната самоуправа на општина Демир Капија, НУ Археолошки музеј на Македонија и Домот на културата „Мирка Гинова“ – Демир Капија, завршија археолошките истражувања на локалитетот Кале – Стрезов Град, с. Челевец, или попознат како средновековниот град Просек. Од почетокот на септември годинава, …

Continue reading »

Sep 15 2015

Завршија археолошките истражувања на локалитетот Костоперска карпа

Со поддршка од Министерството за култура, завршија археолошките истражувања на локалитетот Костоперска карпа во Младо Нагоричино, кој е познат и како Жеглиговски камен. Годинашните истражувања на екипите од Музејот од Куманово беа насочени кон разоткривање на ранохристијанската црковна градба, која била идентификувана со ископувањата во 1987 година. Археолозите со овие истражувања дојдоа до нови сознанија …

Continue reading »