Category Archive: Симболи и Хералдика

Aug 10 2015

Ѕвездениот диск од Небра

Ѕвездениот диск од Небра е најстарата пронајдена конкретна претстава на космосот, датиран околу 1600 година пне, и се поврзува со централноевропската бронзенодопска Унетичка култура. Тоа е мал бронзен диск со дијаметар од 30 сантиметри на кој се втиснати златни небески симболи, пронајден во 1999 година во близина на градчето Небра во Саксонија-Анхалт, Германија. Артефактот бил …

Continue reading »

Jul 11 2014

Хералдички бои

Еден од главните предмети на хералдиката е опишување на грбовите. Тој опис – “Блазон” ја преставува суштината на грбот, кој за хералдиката е поважен од ликовниот приказ – “Емблазон”. Процесот на опишување на грбот (пишување на блазонот) се вика блазонирање. Притоа блазонот мора да биде јасен и недвосмислен, така секој хералдички уметник да може да го …

Continue reading »

Jun 24 2014

Цвеќето на животот

“Долго си одел, Гилгамеш, многу си претрпел и многу маки си поднел. Што да ти дадам среќно во татковината да стигнеш? Тајна една сакам да ти откријам за чудотворната трева сакам да ти кажам. Тревата на трн е слична, а длабоко во морето расте. Штом таа трева во рацете свои ја имаш од неа каснеш, …

Continue reading »

Jun 16 2014

Таинствените скопски симболи

Автор: Данило Коцевски  Текстот е објавен во дневниот весник Вест на ден 13.06.2014. Историјата и културната историја на Скопје треба уште многу да се истражуваат, бидејќи тие се неисцрпно богатство. Ќе наведеме неколку интересни и карактеристични примери, кои веднаш предизвикуваат внимание. За да ви го откриеме првиот таинствен симбол, деновиве требаше да се ставиме во улога на …

Continue reading »

Aug 15 2013

Александар Македонски и Коловртот

Разгледувајќи некои стари ракописи (книги) поврзани со Александар Македонски во дигиталната колекција на Британската Библиотека, наидов на една илустрација која го привлече моето внимание и сакав да ја споделам со Вас. Имено, се работи за илустрација која е дел од една француска “Александрида” (средновековен роман во кој е опишан животот на Александар Македонски на еден …

Continue reading »

Jul 02 2013

Коловртот и неговиот милениумски континуитет на употреба кај Македонците

Коловртот (познат и како Вртешка) е симбол кој во Македонија и кај Македонците има милениумски континуитет на употреба, почнувајќи од античко време па се до денешен ден и најверојтно има значење како симбол на вечноста, на бескрајноста. Симболот, најверојатно, претставува дериват на свастиката, но постојат повеќе размислувања за тоа од каде човекот ја добил идејата …

Continue reading »

Jun 14 2013

ЗА БЛОГОТ

“Историски” е наменет за популаризација на Историјата и нејзините сродни науки (како Археологијата, Етнологијата и сл.) меѓу пошироката интернет јавност во Македонија и нејзино потикнување во изучувањето на човечкото минато како и неговите ефекти врз иднината. Целта на овој блог е да ја прикаже оваа наука на еден интересен и забавен начин, различно од она …

Continue reading »