«

»

Jan 21 2015

Меѓународна конференција за новите научни методи во археологијата

Петок (23.01.2015), со почеток во 12 часот, во Археолошкиот музеј на Македонија ќе се одржи меѓународната конференција за нови научни методи во археологијата “One Step Beyond: А Multidisciplinary Approach in Archaeology”. На конференцијата ќе присуствуваат еминентни научни работници од Македонија, Чешка и Србија. Организатор на конференцијата е македонскиот археолог Гоце Наумов во соработка со Археолошкиот музеј на Македонија.

Целосната програма на настанот можете да ја видите на следниот линк.

konferencija za novi metodi vo arheologijata

Автор: Игор Ефтимовски

Игор Ефтимовски е студент по Археологија на Филозофскиот Факултет во Скопје, ученик на генерацијата 2010-2014 при СОУ "Цар Самоил" - Ресен, двократен државен првак по историја за средните училишта во Република Македонија (2012 и 2013), учесник на научните трибини: "Брсјачка буна, Брсјачко востание, Демирхисарски заговор", "1000 години од смртта на Цар Самоил"; како и автор на изложбата "Македонија и Преспа во делата на странските картографи - од II до XIX век".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>