«

»

Jul 20 2014

Поглед кон животот на еден тинејџер во стариот Рим (Видео)

Видеото Ви го претставува 17-годишниот Луциј Попидиј Секундус, граѓанин на Рим во 73 година. Преку него ќе се запознаете со обредите на иницијација, договорените бракови, образованието, честите посети на градските бањи, ноќните банкети… работи кои биле типични за животот на еден тинејџер во стариот Рим.

Автор: Игор Ефтимовски

Игор Ефтимовски е студент по Археологија на Филозофскиот Факултет во Скопје, ученик на генерацијата 2010-2014 при СОУ "Цар Самоил" - Ресен, двократен државен првак по историја за средните училишта во Република Македонија (2012 и 2013), учесник на научните трибини: "Брсјачка буна, Брсјачко востание, Демирхисарски заговор", "1000 години од смртта на Цар Самоил"; како и автор на изложбата "Македонија и Преспа во делата на странските картографи - од II до XIX век".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>