«

»

Jan 07 2015

Предавање за новите истражувања на предисторискиот локалитет Винча

Д-р Ненад Тасиќ од Филозофскиот факултет во Белград ќе одржи предавање во Филозофскиот факултет во Скопје на тема: Нови истражувања на предисторискиот локалитет Винча.

Предавањето ќе се одржи петок (09.01.2015) од 11 часот во Салата за седници на Филозофскиот факултет во Скопје.

Локалитетот Винча е еден од најстарите археолошки локалитети во светот. На овој локалитет кој се наоѓа на петнаесетина километри источно од Белград е откриена една од најголемите и најстарите праисториски неолитски населби во Европа.

vinca

Автор: Игор Ефтимовски

Игор Ефтимовски е студент по Археологија на Филозофскиот Факултет во Скопје, ученик на генерацијата 2010-2014 при СОУ "Цар Самоил" - Ресен, двократен државен првак по историја за средните училишта во Република Македонија (2012 и 2013), учесник на научните трибини: "Брсјачка буна, Брсјачко востание, Демирхисарски заговор", "1000 години од смртта на Цар Самоил"; како и автор на изложбата "Македонија и Преспа во делата на странските картографи - од II до XIX век".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>