«

»

Jun 30 2013

ПРЕСПА ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА НИЗ ОБЈЕКТИВОТ НА ФРАНЦУСКИТЕ ФОТОГРАФИ (2 ДЕЛ)

Продолжуваме од каде што застанавме во првиот дел

Сликано на крајната јужна точка од Малото Преспанско Езеро, во близина на селото Трен за време на маршот на Французите од Горица (Корча) до Лерин. Јануари 1917

Генералот Сал со своите соработници. Сликано на 2 Февруари 1917 во близина на селото Шулин за време на маршот на Французите од Драч до Битола.

Слика од рушената црква во село Герман, сликана за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917)

Пешадијата за време на одмор на место во близина на село Лескоец кое се наоѓало спротивно од планинските врвови на кои биле стационирани противничките војски. Сликано за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917).

Сликано во близина на Преспанското Езеро и село Лескоец на 02.02.1917 за време на маршот на Французите од Драч до Битола.

Жители на селото Звезда (Мала Преспа) сликани за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917)

Жители на селото Звезда сликани за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917)

Селото Звезда сликано за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917)

Селото Звезда сликано за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917)

Селото Шулин завеано во снег, сликно за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917)

Селото Герман сликано за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917)

Поглед кон Преспанското езеро. Сликано во близина на селото Шулин на 29 Јануари 1917 за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917)

Сликано во близина на Преспанското Езеро и селото Долна Горица на 02.02.1917 за време на маршот на Французите од Драч до Битола.

Сликано во западниот дел на Преспанското Езеро на 06.03.1917 за време на маршот на Французите од Драч до Битола.

Сликано во западниот дел на Преспанското Езеро во Јануари 1917 за време на маршот на Французите од Драч до Битола.

Сликано во близина на селото Звезда за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917).

Сликано во близина на селото Долна Горица за време на маршот на Французите од Драч до Битола (Јануари - Март 1917)

 Продолжува…

Автор: Игор Ефтимовски

Игор Ефтимовски е студент по Археологија на Филозофскиот Факултет во Скопје, ученик на генерацијата 2010-2014 при СОУ "Цар Самоил" - Ресен, двократен државен првак по историја за средните училишта во Република Македонија (2012 и 2013), учесник на научните трибини: "Брсјачка буна, Брсјачко востание, Демирхисарски заговор", "1000 години од смртта на Цар Самоил"; како и автор на изложбата "Македонија и Преспа во делата на странските картографи - од II до XIX век".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>