«

»

Jul 10 2013

Преспа во Првата Светска Војна низ објективот на француските фотографи (3 Дел)

Во продолжение следува третиот и последен дел од фото-статијата “Преспа во Првата Светска Војна низ објективот на француските фотографи”

Сликано на 10 мај 1918 за време на посетата на генералот Гилаумат на селото Рахово

Сликано на 10 мај 1918 за време на посетата на генералот Гилаумат на селото Рахово

Сликано на 10 мај 1918 за време на посетата на генералот Гилаумат на селото Рахово

Одликуван српски војник со орденот "Витез на Легијата на Честа", сликан на 10 мај 1918 во селото Рахово.

Сликано на 10 мај 1918 за време на посетата на генералот Гилаумат на селото Рахово

Генералите Гилаумат, Анри и Делобие, сликани на 10 мај 1918 во близина на Преспанското Езеро

Жители на селото Рахово. Сликани на 10 мај 1918 за време на посетата на генералот Гилаумат.

Сликано во близина на селото Звезда за време на обиколката на генералот Гилаумат на Преспанскиот и Охридскиот регион (5-7 март 1918)

Преглед на француските војници од страна на генералот Гилаумат во селото Брешница. Сликано за време на обиколката на генералот Гилаумат на Преспанскиот и Охридскиот регион (5-7 март 1918)

Преглед на француските војници од страна на генералот Гилаумат во селото Брешница. Сликано за време на обиколката на генералот Гилаумат на Преспанскиот и Охридскиот регион (5-7 март 1918)

Одликување на српски офицер од страна на генералот Гилаумат. Сликано во село Брешница за време на обиколката на генералот Гилаумат на Преспанскиот и Охридскиот регион (5-7 март 1918)

Сликано во село Брешница за време на посетата на генералот Гилаумат на Преспанскиот и Охридскиот регион (5-7 март 1918)

Сликано во село Брешница за време на посетата на генералот Гилаумат на Преспанскиот и Охридскиот регион (5-7 март 1918)

Сликано за време на посетата на генералот Гилаумат на Преспанскиот и Охридскиот регион (5-7 март 1918)

Сликано во близина на Малото Преспанско Езеро во јануари 1917 за време на маршот од Горица (Корча) до Лерин.

Генералите Гилаумат и Анри, сликани во селото Рахово на 10 мај 1918.

Автор: Игор Ефтимовски

Игор Ефтимовски е студент по Археологија на Филозофскиот Факултет во Скопје, ученик на генерацијата 2010-2014 при СОУ "Цар Самоил" - Ресен, двократен државен првак по историја за средните училишта во Република Македонија (2012 и 2013), учесник на научните трибини: "Брсјачка буна, Брсјачко востание, Демирхисарски заговор", "1000 години од смртта на Цар Самоил"; како и автор на изложбата "Македонија и Преспа во делата на странските картографи - од II до XIX век".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>