«

»

Oct 29 2015

Продолжуваат археолошките истражувања на енеолитскиот локалитет ‘Свети Атанасиј’ кај Спанчево

Продолжија археолошките истражувања на археолошкиот локалитет „Свети Атанасиј“ во селото Спанчево, Кочанско, кои се предвидени со програмата на Археолошкиот музеј на Македонија.

spancevo11

Екипа археолози под стручно раководство на археологот Ирена Колиштркоска Настева, работи на истражувањето на броен движен материјал добиен на источната страна од локалитетот.

– Бидејќи се работи за археолошки локалитет кој потекнува од енеолитот односно 4.000 години пред нашата ера, и откриениот материја од источната страна на локалитетот е редок примерок од овој период. Откриен е броен движен материјал од глина, животински коски, камени орудија, како и глинени садови кои биле приложувани како жртвеници од страна на населението од овој крај, изјави Ирена Колиштркоска Настева, археолог во Музејот на Македонија и раководител на проектот.

Колиштркоска Настева посебно ги истакна фигурините на женски тела обликувани во глина со тетовирања по телото, уникатни предмети кои се среќаваат само на овој археолошки локалитет.

Се очекува во наредните десетина дена истражувањата да придонесат за откривање нов движен материјал кој ќе го отслика животот на ова светилиште од енеолитскиот период.

Истражувањата во село Спанчево се финансирани од Министерството за култура на Република Македонија.

Извор: Cooltura

Автор: Игор Ефтимовски

Игор Ефтимовски е студент по Археологија на Филозофскиот Факултет во Скопје, ученик на генерацијата 2010-2014 при СОУ "Цар Самоил" - Ресен, двократен државен првак по историја за средните училишта во Република Македонија (2012 и 2013), учесник на научните трибини: "Брсјачка буна, Брсјачко востание, Демирхисарски заговор", "1000 години од смртта на Цар Самоил"; како и автор на изложбата "Македонија и Преспа во делата на странските картографи - од II до XIX век".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>