Серијали

1014-2014: Слава на Царот

Вовед Статии посветени на Самоил и Самоиловото Царство: – Реконструиран е ликот на царот Самуил (18.02.2014) – Преспански легенди и преданија поврзани со Царот Самоил (06.04.2014) – Крајот на Самоиловото царство (24.04.2014) – Сочуван пергамент потврдува дека ресенско семејство досега до свитата на Цар Самоил (15.07.2014) – 1000 години од Беласичката битка (29.07.2014) – Византологот Александар Атанасовски контра …

View page »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>