↑ Return to Серијали

1014-2014: Слава на Царот

Samoil 1014-2014 Istoriski Blog

Вовед

Статии посветени на Самоил и Самоиловото Царство:

– Реконструиран е ликот на царот Самуил (18.02.2014)

– Преспански легенди и преданија поврзани со Царот Самоил (06.04.2014)

Крајот на Самоиловото царство (24.04.2014)

Сочуван пергамент потврдува дека ресенско семејство досега до свитата на Цар Самоил (15.07.2014)

1000 години од Беласичката битка (29.07.2014)

Византологот Александар Атанасовски контра бугарските тези за Цар Самуил (28.09.2014)

Статии посветени на Богомилското движење:

– Тајната книга на богомилите: културолошко-историска ретроспектива (11.03.2014)

Кочо Рацин: Богомилите – кратка расправија од историјата македонска (07.07.2014)

Статии посветени на други теми од македонското средновековие од X до XII век:

– Норманските освојувања во Македонија (12.02.2014)

Востанието на Петар Делјан (1040-1041) (17.06.2014)

Востанието на Ѓорѓи Војтех (1072-1073) (02.07.2014)

Настани:

Во Ресен ќе се одржи научна трибина и свечена академија во чест на Цар Самоил (21.09.2014)

Во Ресен се одржа трибина посветена на илјадагодишнината од смртта на Цар Самоил (25.09.2014)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>