«

»

Sep 15 2015

Завршија археолошките истражувања на локалитетот Костоперска карпа

Со поддршка од Министерството за култура, завршија археолошките истражувања на локалитетот Костоперска карпа во Младо Нагоричино, кој е познат и како Жеглиговски камен.

kostoperska karpa 1

Годинашните истражувања на екипите од Музејот од Куманово беа насочени кон разоткривање на ранохристијанската црковна градба, која била идентификувана со ископувањата во 1987 година. Археолозите со овие истражувања дојдоа до нови сознанија дека објект лежи врз постара и помала црква, која во наредниот период треба да се идентификува од кој период датира.

kostoperska karpa 2015 2

Како резултат на договорот меѓу Музејот од Куманово и Универзитетот Саутемптон, веќе од следната година ќе започнат пообемни истражувања на локалитетот и неговата околина, кои се дел од петгодишниот план во кој ќе бидат вклучени и професори од универзитетите Саутемптон, Оксфорд и Единбург.

Локалитетот Костоперска карпа претставува природна форма на изгаснат вулкан и како таков релјеф е уникатен во Европа. Поволната и природно заштитена позиција условила местото да биде населено уште од периодот на енеолитот, меѓутоа, според археолошките остатоци, во два периода локалитетот претставувал регионален центар – во периодот 4-3 век пр. н.е. и во периодот на доцната антика па сè до средниот век. Со истражувањата, кои се започнати во 1983 година, а се работени во повеќе наврати, откриени се тенок енеолитски слој со богат материјал на акрополата, повеќе градби, цистерни и мал дел од апсидална градба со погребувања. Откриени се уникатна подземна просторија со недефинирана функција во југозападниот дел, една црква во западното подножје, како и некропола од доцноримскиот период. Карактеристично за овој локалитет е што во минатото постоеле дури 40 цркви поради кои месноста била нарекувана Мала Света Гора, а во подножјето на карпата се наоѓаат зачуваните средновековни цркви „Св. Петка“ и „Св. Ѓорѓи Победоносец“, како и повеќе гробови.

Извор: Министерство за култура

Автор: Игор Ефтимовски

Игор Ефтимовски е студент по Археологија на Филозофскиот Факултет во Скопје, ученик на генерацијата 2010-2014 при СОУ "Цар Самоил" - Ресен, двократен државен првак по историја за средните училишта во Република Македонија (2012 и 2013), учесник на научните трибини: "Брсјачка буна, Брсјачко востание, Демирхисарски заговор", "1000 години од смртта на Цар Самоил"; како и автор на изложбата "Македонија и Преспа во делата на странските картографи - од II до XIX век".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>